Historie hemofilie

Print

První písemné zmínky o hemofilii pochází ze 2. století našeho letopočtu a nachází se ve starých židovských textech. Podle těchto záznamů bylo upuštěno od rituální obřízky u třetího syna ženy, jejíž dva první synové po obřízce vykrváceli. Neztišitelné krvácení po tomto zákroku bylo s největší pravděpodobností způsobeno právě hemofilií.

LÉČBA HEMOFILIE

Základem léčby hemofilie je umělé dodání srážecího faktoru, který v krvi osob s hemofilií chybí. U každého jednotlivce se musí léčba nastavit individuálně v závislosti na tíži onemocnění a aktuální hladině srážecího faktoru v krvi.

Centra pomoci

Všechna centra