Piekrišana

Print

Tīmekļvietnes www.Hema.lv lietotāja līgums

  1. Izmantojot, t. i., atverot tīmekļvietni www.hema.lv, jūs noslēdzat tīmekļvietnes lietotāja līgumu (turpmāk tekstā “Līgumu”) ar uzņēmumu MeDitorial, Inc. (turpmāk tekstā “MeDitorial”), juridiskā adrese Prague 2, Sokolská 31/490, pasta indekss 120 26, reģistrēts Pašvaldības tiesā, Lietas Nr. 103858 C sadaļa. MeDitorial neatbild ne par kādiem zaudējumiem, ko jums vai kādai trešajai pusei ir radījusi šīs tīmekļvietnes izmantošana, pārkāpjot šo līgumu, un jums būs pienākums pilnā apjomā kompensēt prasītājam viņam radušos zaudējumus. MeDitorial neuzņemas nekādu atbildību par šeit sniegtās informācija nepareizu izmantošanu vai interpretēšanu.

  1. Ja nav norādīts citādi, šīs tīmekļvietnes saturs ir paredzēts nespeciālistiem. Tīmekļvietnē galvenokārt ir zinātniski raksti, informācija par speciālistu pasākumiem un saites uz citām speciālistiem paredzētām vai organizāciju tīmekļvietnēm. Šī tīmekļvietne saskaņā ar Autortiesību likuma Nr. 121/2000 Coll. 88. pantu ir datubāze. Visu ar autortiesībām saistīto reglamentē šis likums. Informācijas un publikāciju autortiesības saskaņā ar likumu pieder to autoriem vai autortiesību īpašniekiem un šīs datubāzes veidotājiem.

  1. Šīs tīmekļvietnes īpatnību dēļ jūsu iesniegtie jautājumi vai komentāri netiek uzskatīti par konfidenciāliem, un tās izveidotājs patur tiesības tos publicēt un rīkoties ar tiem pēc saviem ieskatiem.

  1. Jebkādā likumīgā formā sniegta reklāmas informācija ir nepārprotami nošķirta no tīmekļvietnē sniegtās informācijas, kas nav reklāma, un pilnībā atbilst grozītajai Reklāmas regulai saskaņā ar likumu Nr. 138/2002 Coll. par reklamēšanas regulējumu

  1. Tīmekļvietnē ir arī saites uz speciālistiem paredzētām tīmekļvietnēm vai citu veidotāju tīmekļvietnēm. MeDitorial nedod nekādas garantijas saistībā ar šādu saistīto tīmekļvietņu saturu.

  1. MeDitorial patur tiesības mainīt tīmekļvietnes saturu un tās pieejamību. Plānotajiem tīmekļvietnes satura grozījumiem un tās izmantošanas noteikumu grozījumiem vienmēr būs pievienots grozījumu datums.

  1. Visu šīs tīmekļvietnes saturu, dizainu un informācijas sistēmu uztur MeDitorial – vienīgais uzņēmums, kas atbild par sniegtās informācijas precizitāti un izmantojamību. Ņemiet vērā, ka šī tīmekļvietne ir domāta tikai kā informācijas avots. Tā nekādā veidā neaizstāj medicīnisku vai citādu specializētu aprūpi!

HEMOFILIJAS ĀRSTĒŠANA

Hemofilijas ārstēšanas pamatā ir asinsreces faktora aizstājterapija. Ārstēšanu katram cilvēkam ar hemofiliju individuāli pielāgo atkarībā no slimības smaguma pakāpes un pašreizējā asinsreces faktora līmeņa asinīs.

Palīdzības centri

Visi centri